Energiecrisis en erfgoed

Deze pagina's zijn bedoeld voor korte termijn tips om het energieverbruik te verlagen en om eigenaren en beheerders te informeren over de invloed van binnenklimaatmaatregelen op het erfgoed.

> Maatregelen om te verduurzamen

De energieprijzen stijgen enorm en dit treft iedereen, ook musea, kerken, kastelen, buitenplaatsen en woonhuismonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ontvangt vanuit verschillende kanten berichten waarin zorgen worden geuit over hoe eigenaren en beheerders de komende winterperiode doorkomen dan wel hun exploitatie rond moeten krijgen. De RCE kan de oorzaak van de problemen helaas niet wegnemen. Wel kan de RCE kennis en ervaring inzetten om te helpen om het energieverbruik tijdelijk en structureel te verlagen.