Financieringsmogelijkheden

Voor de verduurzaming van uw monument zijn verschillende financieringsmogelijkheden. Hieronder enkele relevante links.

Monumenten.nl

Monumenteigenaren die op zoek zijn naar financiering kunnen bij het Restauratiefonds, de gemeente en de provincie terecht voor een financiering voor duurzame maatregelen. Op monumenten.nl een overzicht.

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten

Eigenaren van rijksmonumenten die hun monument willen verduurzamen kunnen voor advies en begeleiding gebruik­maken van het Ontzorgings­programma Verduur­zaming Monumenten. Vanuit het programma kan er een korting geboden worden op een DuMo advies en wordt de eigenaar begeleid in het traject richting uitvoering.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf of wordt deze uw hoofdverblijf direct na renovatie? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een investering in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en met 5 typen isolatiemaatregelen.

Subsidie voor energieadvies VvE

Wilt u weten hoe u in uw gebouw(en) de energieprestaties kunt verbeteren? Wat de kosten zijn? Of wat het gaat opleveren? Laat dan een energieadvies opstellen. Daarmee legt u de basis om de juiste (isolatie)maatregelen te nemen voor uw gebouw. De subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt subsidie voor energieadvies.

Subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen VvE

Bent u met uw Vereniging van Eigenaars (VvE) van plan uw gebouw(en) energiezuiniger te maken? Maak dan gebruik van de subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen voor VvE’s. Dit moeten minimaal 2 maatregelen zijn, zoals isolatie van spouwmuur, gevel, dak, vloer en/of glas.

Deze subsidie valt onder de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2023.

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) géén woonhuis is? Dan komt u in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed (Dumava)

Maatschappelijk vastgoed verduurzamen wordt toegankelijker. De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) wijzigt. Meer vastgoedeigenaren kunnen de subsidie aanvragen en het sluit beter aan bij hun wensen. De nieuwe aanvraagronde opent op 18 september 2023 en keert tot 2030 jaarlijks terug.
DUMAVA gaat 18 september 2023 weer open. Dit jaar is het mogelijk om vanaf 2 weken voor de openstelling een conceptaanvraag klaar te zetten in de digitale aanvraagomgeving Mijn RVO. Op deze manier kunnen aanvragers zich beter voorbereiden op hun aanvraag. Op de dag van openstelling hoeven zij deze alleen nog  de aanvraag in te dienen. 

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Verduurzaam uw productieproces, gebouw of te verhuren woning met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers. Dat kan met een (hybride) warmtepomp en een zonneboiler.