Verduurzaming van musea

Verduurzaming is een veelomvattend begrip voor musea. Het gaat om het gebouw, collectiebeheer, publieksbeleid en bedrijfsvoering. De eisen die aan collectiebehoud gesteld worden, komen niet altijd overeen met de behoefte aan comfort die bezoekers hebben wanneer ze het museum bezoeken. En ook zijn er in het (vaak monumentale) gebouw soms minder energiebesparende maatregelen mogelijk. Een grote uitdaging maar toch er is veel mogelijk.

Methoden en initiatieven

Omdat een museum aan zoveel (soms tegenstrijdige) eisen van duurzaamheid moet denken, is het soms lastig in kaart te brengen hoe inspanningen op het gebied van duurzaamheid scoren.

Minder energie, minder afval, minder waterverbruik, slimmer gebruik van hulpbronnen en grondstoffen en meer kwaliteit in het beheer en het gebruik van de collectie. Hoe kan een museum deze ambities omzetten naar de praktijk? Onderstaande methoden en initiatieven kunnen helpen:

BREEAM keurmerk: duurzame museale gebouwen

Een methode om een museumgebouw door te lichten, is het BREEAM keurmerk. Onder andere de gemeentelijke musea van Amsterdam passen deze methode toe. Lees meer op de website van BREEAM.

Green Key voor een groene bedrijfsvoering

Andere musea hebben een duurzaam beleid ontwikkeld vanuit het gastheerschap. De methode Green Key is ontstaan vanuit de horeca. Denk bijvoorbeeld aan spaarzaam gebruik van water en energie, spaarlampen en timers op airco. Lees meer op de website van Green Key.

Verduurzamen collecties

Ook bij het behoud van een museale collectie speelt duurzaamheid een rol: hoe kunnen een stabiele temperatuur en luchtvochtigheid in een ruimte energiezuinig gereguleerd worden? Kennisinstellingen als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en TU Eindhoven doen onderzoek naar mogelijkheden om het verval van museale objecten beter tegen te gaan en hun levensduur te verlengen met minder technologie en minder energiekosten.

Lees meer over het binnenklimaat binnen het onderwerp ‘Veilig erfgoed’ op deze website.

Musea en duurzaamheid op YouTube

De combinatie gebouw, collectie en bezoekers brengt uitdagingen met zich mee als het gaat over duurzaamheid. In een korte video leggen Arjen Kok en Bart Ankersmit van de RCE uit dat grote en kleine musea met duurzaamheidsmaatregelen, die per situatie anders kunnen zijn, gebouw en collecties toekomstbestendig kunt houden.

Bekijk de video over musea en het duurzaamheidsvraagstuk op YouTube.