Duurzaamheid van historische gebouwen

Om ons erfgoed door te geven aan volgende generaties, is aanpassing aan de hedendaagse eisen en wensen van de gebruiker en de leefomgeving een absolute noodzaak. Zeker nu Nederland voor de grote opgave staat om de CO₂-uitstoot drastisch te reduceren en hiermee de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Energiemaatregelen goed mogelijk

Duurzaamheid bij gebouwen gaat voornamelijk om energiebesparende materialen, zoals isolatie. Monumenteneigenaren kunnen al veel energie besparen door kleine maatregelen te treffen, zoals een energiezuinige cv-ketel of tochtstrips. Maar ook grotere investeringen zijn mogelijk, zoals zonnepanelen, isolatie of duurzamere warmte-installaties. Meestal kan de gemeente een eigenaar hierin adviseren en ondersteunen. Verduurzaming is een kans om het pand klaar te maken voor de toekomst.

Op grotere schaal gaat duurzaamheid om het inzetten van nieuwe energiebronnen, zoals wind, zon en water. Meer hierover kunt u lezen in het onderwerp Energie en landschap op deze website. 

Zonne-energie op woongebouw Het Schip in Amsterdam
Zonne-energie op het dak van woongebouw Het Schip in Amsterdam

Rol van de RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet zich door middel van advisering en kennisontwikkeling in op het gebied van erfgoed en duurzaamheid. Denk aan energiebesparing en energieopwekking voor gebouwde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en wijken met bijzondere kwaliteiten.

Programma Erfgoed en duurzaamheid

Begin 2019 is het vierjarige programma Erfgoed en duurzaamheid van start gegaan om de klimaatdoelstellingen te ondersteunen en samen met monumenteigenaren, overheden en monumentenorganisaties duurzame ambities te realiseren. Ook gaat de Rijksdienst samen met partners binnen de monumentensector op zoek naar goede innovatieve ideeën in ontwerp en materiaal. Deze informatie delen we in de loop van de periode van het programma op deze website.