Duurzaamheid

Om ons erfgoed door te geven aan volgende generaties, is aanpassing aan de hedendaagse eisen en wensen van de gebruiker en de leefomgeving een absolute noodzaak. Zeker nu Nederland voor de grote opgave staat om de CO₂-uitstoot drastisch te reduceren en hiermee de opwarming van de aarde tegen te gaan. Deze uitdaging om Nederland duurzaam te maken, is van invloed op monumenten en cultuurlandschappen.

Op naar de volgende 100 jaar

Duurzame interventies en ingrepen – met oog voor de cultuurhistorische waarden – kunnen waarde toevoegen aan de leefkwaliteit van ons erfgoed. Duurzaamheid bij gebouwen gaat voornamelijk om energiebesparende materialen, zoals isolatie. Op grotere schaal gaat het om het inzetten van nieuwe energiebronnen, zoals wind, zon en water.

Rol van de RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet zich door middel van advisering en kennisontwikkeling in op het gebied van erfgoed en duurzaamheid. Denk aan energiebesparing en energieopwekking voor gebouwde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, wijken met bijzondere kwaliteiten en duurzame energie in het landschap. Hierbij hebben we oog voor het cultuurlandschap en de culturele waarden van monumenten in Nederland.

Programma Erfgoed en duurzaamheid

Begin 2019 is het vierjarige programma Erfgoed en duurzaamheid van start gegaan om de klimaatdoelstellingen te ondersteunen en samen met monumenteigenaren, overheden en monumentenorganisaties duurzame ambities te realiseren.

In het programma stimuleren we het innovatieve vermogen van de monumentensector, onder andere door deel te nemen aan een interdepartementaal kennis- en innovatieplatform en nieuwe inzichten en kennis te ontwikkelen via onderzoek en ontwerp. Daarnaast zetten we in op betere ondersteuning en advies voor lokale overheden en samenwerking.

In dit onderwerp

Lees in dit onderwerp meer over de mogelijkheden om historische gebouwen te verduurzamen met relevante informatie voor een eigenaar van een monument. Ruimtelijke planmakers vinden hier (een ingang naar) nuttige informatie en inspiratie over de inzet van het cultuurlandschap voor grote duurzame opgaven. De informatie in dit onderwerp wordt gedurende het programma aangevuld en verdiept.