Duurzaamheid bij religieus erfgoed

Verduurzaming van kerkgebouwen vraagt om maatwerkoplossingen. Klimaatdoelen, zuinig omgaan met fossiele en natuurlijke bronnen en een schone en veilige omgeving: van iedereen en alle sectoren wordt verwacht om aan deze opgaven een bijdrage te leveren.

Kerkeigenaren zijn druk bezig met verduurzaming. Maar hoe doe je dat en wat zijn de mogelijkheden? Wat betekent duurzaamheid precies en wat zijn de uitdagingen? En hoe bespaar je op de hele korte termijn? Vanuit de kerken zelf zijn geluiden dat ze samen kerken in één te verwarmen kerk, in plaats van allemaal een kerk warm stoken. Hieronder handige tips en links.

Korte termijn bespaartips voor kerken

Bewezen korte termijn tips voor kerken:

  • Gordijnen ophangen rondom de ingangen
  • Overstappen op LED verlichting waar mogelijk
  • Tijdstip diensten verplaatsen naar minder koude momenten op de dag
  • Locatie diensten verplaatsen naar kleinere kerken (of ruimtes), die makkelijker te verwarmen zijn
  • Niet de hele kerk verwarmen maar enkel de zitplekken met elektrisch verwarmde kussens o.i.d.
  • Diensten samenvoegen (samen kerken)
  • Let op: Voor orgel en interieur erfgoed is het doorgaans beter als het continu koud is dan sterk wisselende temperaturen 

RCE publicatie: Temperatuurverlaging in kerken

Ook voor kerken is het stijgen van de energieprijzen een zeer urgent probleem. Energierekeningen kunnen tot wel vier keer hoger worden. Het verlagen van de temperatuur ligt dan voor de hand. Maar is dat wel altijd verstandig? Hoeveel besparen we dan? En wat zijn de neveneffecten? Wat zijn de strategieën en de neveneffecten?

Naar aanleiding van de publicatie van Marc Stappers van de RCE verscheen op 18 oktober 2022 een artikel in het Katholiek Nieuwsblad met de kop: Lage temperaturen in kerkgebouwen zijn beter voor het orgel en de portemonnee
 

VBMK Handboek Behoud en Beheer – Module Duurzaamheid

Om kerken te ondersteuning op het terrein van duurzaamheid heeft De Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) onlangs - in samenwerking met vele partners in de erfgoedsector, waaronder de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed de module Duurzaamheid toegevoegd aan het VBMK Handboek Behoud en Beheer. In deze module passeren vele aspecten van verduurzaming de revue. Zo wordt er aandacht besteed aan duurzaam ondernemen, wat kan wel en niet bij het verduurzamen van uw kerkgebouw, subsidiemogelijkheden en praktijkvoorbeelden.

VBMK - online kennisbank

Op de online kennisbank van VBMK staat nog veel meer informatie over duurzaamheid en energie voor kerkgebouwen.

Tips van GroeneKerken

Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert GroeneKerken geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming. Op hun website staan concrete tips voor energiebesparing en u kunt zich aanmelden voor een webinar hierover.

Lening voor duurzaamheidsmaatregelen

De Kerken Nevenfunctie-Lening met lage rente kan worden ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen. Bij duurzaamheid gaat het om maatregelen die leiden tot minder energieverbruik, duurzamer energieverbruik en verbetering van het binnenklimaat in de kerk.