Collecties buiten musea

Kunst en ander roerend erfgoed bevindt zich niet alleen in musea, maar overal om ons heen: in de openbare ruimte, bij bedrijven, bij sportverenigingen, in kastelen en kerken, in zorginstellingen, en ook bij mensen thuis. In dit onderwerp ’Collecties buiten musea’ besteden we aandacht aan de zorg voor dit type erfgoed.

Bij kunst in de openbare ruimte kun je denken aan buitenbeelden, streetart en herdenkingsmonumenten. Niet-museale omgevingen zijn onder andere overheidsgebouwen, banken, kerken, monumenten en particuliere woningen.

Hoe zorg je voor dit niet-museale roerend erfgoed zodat het niet verloren gaat, hoe deel je het met anderen, en wat doe je als je een collectie of verzameling wilt herbestemmen? Allemaal vragen waar je als beheerder tegenaan kunt lopen. Dit web-onderwerp gaat hier op in. 

Op deze website staat nog een aantal andere onderwerpen die ook over 'collecties buiten musea' gaan: Beschermde cultuurgoederenInterieurs, en Mobiel erfgoed & infrastructuur. In het onderwerp Veilig erfgoed vindt u meer informatie over veiligheidszorg, preventieve conservering en risicomanagement.

Rol RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) doet onderzoek naar, deelt kennis en geeft advies over allerlei soorten kunstcollecties en ander roerend cultureel erfgoed. Het gaat daarbij steeds vaker ook over kunst en erfgoed dat zich niet in een museale omgeving bevindt. De RCE brengt in kaart welke vragen en problemen beheerders van dit niet-museale roerend erfgoed hebben. Afhankelijk van de behoefte ontwikkelt de RCE kennisproducten en organiseert (netwerk)bijeenkomsten die helpen het erfgoed buiten musea te beheren en behouden.