Collecties van overheden

Overheden zijn vaak eigenaar van roerend erfgoed. Onder overheden verstaan we de rijksoverheid, provincies, gemeentes, waterschappen en uitvoerende diensten. Het roerend erfgoed van overheden kan bestaan uit kunstwerken, toegepaste kunst zoals kostbaar meubilair, of historische voorwerpen die wegens hun oorspronkelijk gebruik specifiek bij een locatie horen. Het dagelijks beheer is meestal uitbesteed.

Platform Collecties van overheden

Door de verscheidenheid aan objecten en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden over meerdere instanties kan beheer en behoud complex zijn. Om samen te werken aan goed beheer en behoud, digitale toegankelijkheid en waardering van roerende erfgoed in overheidsbezit is het Platform Collecties van overheden opgericht. Hier kunnen we theoretische en praktische kennis delen, ervaringen uitwisselen én samen nieuwe kennis ontwikkelen.

Thematische bijeenkomsten

Twee keer per jaar organiseert de programmacommissie een bijeenkomst over relevante en actuele thema's. Nieuwe bijeenkomsten worden aangekondigd in de nieuwsbrief Collecties en musea en in de agenda.

Voor wie

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die zich verbonden voelt met, of werkt met of voor een overheidscollectie. Denk aan:

  • ambtenaren
  • museumprofessionals
  • medewerkers van erfgoedinstellingen en erfgoedconsulenten
  • historici en kunsthistorici

Organisatie

De programmacommissie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende overheden en overheidsdiensten:

  • Katja Brooijmans (senior beleidsadviseur Gemeente Oss),
  • Onno van den Muysenberg (senior beleidsadviseur Gemeente Amsterdam),
  • Jonna Wüstefeld (projectleider landelijk collectiebeheer Facilitair Management Haaglanden),
  • Sylvia van Schaijk (conservator RCE),
  • Alexandra van Kleef (adviseur collectiemanagement RCE).

Wilt u meer informatie of wilt u een onderwerp aandragen? Stuur dan een e-mail naar info@cultureelerfgoed.nl o.v.v. Platform Collecties van overheden.