Interieurs

De interieurs van ons gebouwde erfgoed zijn buitengewoon divers. Van woonhuisinterieurs tot de interieurs van bestuursgebouwen, kastelen, buitenplaatsen, kerken, sportaccommodaties, boerderijen en industrieel erfgoed. Soms zijn die interieurs betrekkelijk jong, soms eeuwenoud.

Doorgaans gaat het bij het interieur om de inwendige indeling en de vaste interieuronderdelen, het zogenaamde onroerende deel van de gebouwde monumenten. De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor de zogeheten interieurensembles: interieurs waarbij ook de bijbehorende (roerende) meubilering en inrichting bewaard gebleven is.

Onder de term interieur verstaan we meestal de inwendige indeling en de vaste interieuronderdelen, ook wel het onroerende deel van een gebouwd monument. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor interieurensembles: interieurs waarbij ook de bijbehorende (roerende) meubilering en inrichting bewaard gebleven is.

De rol van de RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet zich in voor de bescherming en instandhouding van monumentale interieurs. Dit doet de RCE door het ontwikkelen en delen van kennis. Bijvoorbeeld met maatgericht advies, de organisatie van kennisbijeenkomsten en vernieuwende publicaties.

Le Corbusier (Vers une architecture, 1921-1923):

De plattegrond is de generator. Zonder plattegrond is er wanorde, willekeur. In de plattegrond ligt de essentie van de beleving vervat. Het moderne leven vereist en verwacht een nieuwe plattegrond voor het huis en voor de stad.
interieur Stadhuis Leiden
Beeld: ©RCE / Ronald Tilleman
Het door architect C.J. Blaauw ontworpen Leidse stadhuis bevat vele bijzondere interieurs. In de burgemeesterskamer is een van de wanden gedecoreerd met een intarsia met de plattegrond van Leiden naar ontwerp van M.C. Escher. Het speciaal voor deze kamer door Blaauw ontworpen meubilair staat op een vloerkleed uit de tapijtweverij Kinheim.