Interieurs

Samenhang en mensenwerk

In Nederland zijn veel bijzondere interieurs en interieurensembles van grote culturele waarde. Ze zijn een belangrijke kennisbron van ons verleden. Gebouwen en hun interieurs slijten echter door gebruik, of nieuwe eigenaren hebben andere wensen.

Dagelijks worden beslissingen over restauratie, herbestemming, verbouw en nieuwbouw genomen. Daarbij realiseert men zich niet altijd hoe karakteristiek en waardevol het interieur eigenlijk is, of hoe uniek sommige onderdelen daarvan zijn.

Voldoende kennis en informatie kan inzicht geven in de cultuurhistorische waarde en helpt vervolgens een balans te vinden tussen die waarde en aanpassingen aan de huidige tijd.

Minoru Yamasaki, Japanse architect (1912):

Een gebouw moet zijn zoals een mens: het is het geheel dat telt
Papieren panoramabehangsel in voormalige woonkamer, thans slaapkamer, van een boerderij in Winsum, Groningen.

Papieren panoramabehangsel in de voormalige woonkamer, thans slaapkamer, van een boerderij in Winsum, Groningen.

In Nederland zijn veel bijzondere interieurs en interieurensembles van grote culturele waarde. Deze slijten echter door gebruik, of wensen van nieuwe eigenaren.