Kunst in de openbare ruimte en monumentale kunst

Kunst in de openbare ruimte en monumentale kunst (wandkunst) vormen een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. Deze kunst bevindt zich in onze directe leefomgeving: in parken, op pleinen, op straat en ook op, aan of in gebouwen. Dat maakt het goed zichtbaar, maar ook kwetsbaar.

Dit soort kunstwerken is vaak in opdracht gemaakt voor een specifieke plek en heeft een relatie met een gebouw of omgeving. Denk aan beeldhouwwerken, omgevingskunst, land-art, installaties en wandkunst zoals muurschilderingen, mozaïeken, reliëfs en sgraffito’s. Het kan zowel oud als modern zijn.

Kwetsbaar erfgoed

Kunst in de openbare ruimte bevindt zich meestal buiten. Dat maakt het gevoelig voor weersomstandigheden, begroeiing, dieren en (al dan niet opzettelijk) menselijk handelen. En het staat soms ‘in niemandsland’, want de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten en nutsbedrijven in het verleden maakten het eigenaarschap van de kunstwerken, en de bijbehorende verantwoordelijkheden, vaak onduidelijker.
Deze factoren kunnen leiden tot verlies van betekenis, waardering en beleving van deze vorm van kunst. Het is kwetsbaar erfgoed. 

Kunst in de openbare ruimte

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zet zich in voor deze kunstwerken in de openbare ruimte.  Het gaat  zowel om waardering als om verbetering van beheer en behoud van dit erfgoed. De focus ligt op:

Platform Kunst in de openbare ruimte

Betrokken professionals, beheerders en makers hebben aangegeven behoefte te hebben aan het uitwisselen van kennis en ervaringen over beheer en behoud van kunst in de openbare ruimte. Hiervoor organiseert de RCE platformbijeenkomsten. De eerstvolgende bijeenkomst is op 20 juni in Zeewolde.

Wilt u op de hoogte blijven van actualiteiten en bijeenkomsten? Meld u dan aan voor de mailinglijst Kunst in de openbare ruimte.