Programma Collecties buiten musea

De belangstelling voor kunst en ander roerend cultureel erfgoed buiten musea groeit de laatste jaren sterk. Het behoud en beheer van dit soort erfgoed roept ook vragen op: hoe maak je het goed toegankelijk, hoe kun je het waarderen? Wie beheert het en wat hebben deze beheerders nodig om voor dit erfgoed te zorgen? Deze vragen probeert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te beantwoorden in het programma 'Collecties buiten musea'. 

Onderzoek tot en met eind 2024

Het onderzoek valt in 2022 uiteen in de volgende onderwerpen:

  • Over wat voor erfgoed en kunst hebben we het?
  • Welke kennisproducten en wat voor instrumentarium kan helpen met het beheer?
  • Welke netwerken zijn er en hoe kunnen we hiermee samenwerken?
  • Kan integrale erfgoedzorg een verbetering betekenen voor erfgoedbehoud en hoe doen we dat dan?

In een volgend stadium worden de uitkomsten van het onderzoek concreet gemaakt in bijvoorbeeld kennis- en netwerkbijeenkomsten en (digitale) gereedschappen. Gedurende het programma werkt de RCE samen met de beheerders van het betreffende erfgoed en andere erfgoedpartners. 

Het programma Collecties buiten Musea loopt tot en met 2024.