Ontwikkeling Archis en archeologische databronnen

In 2021 wordt de website van het Archeologisch Informatiesysteem, Archis, gebruiksvriendelijker gemaakt en als digitaal platform uitgebreid met andere archeologische bronnen. De Archis-database wordt niet aangepast, dit blijft Archis 3. De vernieuwing vergt wel diverse werkzaamheden aan andere onderdelen. Op deze pagina kunt u informatie en updates vinden over deze onderdelen en de aanpassingen.

Waarom zijn deze aanpassingen nodig?

Websites moeten om de zoveel tijd een update krijgen, niet alleen om nieuwe wensen op te nemen maar ook om een systeem veilig en betrouwbaar te houden. De huidige opzet van Archis is de laatste jaren sterk verbeterd, maar de zoekmogelijkheden willen we verder optimaliseren en intuïtiever maken. Met de vernieuwing van de Archis website worden veel gebruikerswensen  gerealiseerd voor betere zoekmogelijkheden en meer ondersteuning voor onder andere maritieme archeologie.

Meerdere archeologische bronnen

De nieuwe website biedt de mogelijkheid om meerdere van de archeologische bronnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te ontsluiten. Daarmee komt de RCE tegemoet aan de wens van gebruikers om ook BoneInfo (archeozoölogie) en RADAR (archeobotanie) beter toegankelijk te maken en voor deze toepassingen een goede zoekfunctionaliteit in te richten. De gegevens kunnen zo ook beter up-to-date worden gehouden.

De website die we dit jaar realiseren is een belangrijke eerste stap naar de ontwikkeling van een datanetwerk archeologie; één platform dat toegang biedt tot alle data over de Nederlandse archeologie.

Hoe pakken we dit aan?

Voor de bouw van de nieuwe website zoeken we een ervaren software leverancier. De inhoudelijke vereisten voor het invoeren van data zijn hetzelfde als voor het huidige Archis. Met als uitzondering dat we de ondersteuning van de maritieme archeologie verbeteren door het toevoegen van nieuwe velden en kaarten voor maritiem onderzoek.

Deze opdracht voorziet ook in een invoermodule voor BoneInfo en RADAR. Uiteindelijk kan van dezelfde zoekfunctionaliteit gebruik worden gemaakt als in Archis.

Samen aan de slag

Hoe de website eruit komt te zien wordt samen met Archis-gebruikers en met gebruikers van BoneInfo en RADAR bepaald. Wilt u helpen testen? Dan kunt u zich voor een aantal gebruikerssessies aanmelden via het inschrijfformulier. We werken in stappen aan de website in een aparte testomgeving. Als alles goed getest is komt de nieuwe website voor iedereen online. In mei van 2021 wordt begonnen met de bouw van de nieuwe website en de planning is om deze in november 2021 gereed te hebben.

Archeologisch Basis Register

Naast de vernieuwing van de website werken we ook achter de schermen aan het vormgeven van nieuwe gebruikerswensen. Voor de realisatie van een goede zoekfunctionaliteit is bijvoorbeeld een eenduidige en up-to-date termenlijst belangrijk. De structuur van het oude Archeologisch Basis Register (ABR) past echter niet meer bij de huidige zoekvragen en mogelijkheden. In samenwerking met materiaaldeskundigen maken we een meer logisch geheel van het ABR waardoor zoekresultaten straks veel nauwkeuriger en vollediger zijn.

We werken ook aan de kwaliteit en volledigheid van de archeologiedata. Zo zijn inmiddels de archeologische archieven, het CMA en het CAA, in hoge kwaliteit gedigitaliseerd en voegen we  een groot aantal ontbrekende oude opgravingen van universiteiten en gemeenten toe aan Archis. 

Verhaal van Archis

Voor een goed gebruik van Archis in archeologisch onderzoek is het belangrijk inzicht te hebben in de totstandkoming van de data. Om dit inzichtelijk te maken voor de gebruiker inventariseren we ook wat er precies in Archis staat en hoe die data er in zijn gekomen. Daarmee schrijven we het ‘Verhaal van Archis’. In dit onderdeel worden visuele tools ontwikkeld om de gebruiker beter te ondersteunen.

Onderdelen van het programma Archis

  • Vernieuwing Archis website 2021
  • Ontwikkeling Datanetwerk Archeologie
  • Betere ondersteuning Maritieme Archeologie
  • Verbetering Archeologisch Basis Register
  • Kwalitatieve en volledige archeologie data voor Archis
  • Verhaal van Archis

Contact

Medewerkers en specialisten voeren de werkzaamheden voor Archis uit in het programma Archis. Voor vragen en contact met de programmaleider kunt u mailen naar de RCE Infodesk (onderwerp: Vraag over Archis programma).