Verslag van de resultaten van een enquête onder gebruikers van Archis

Begin 2021 vulden 145 collega-archeologen een enquête in over Archis. Dit onderzoek had onder meer als doel een indruk te krijgen van de gebruikers en de eventuele behoeftes en andere wensen. Het verslag van de resultaten van de enquête is hieronder te downloaden. Deze, maar ook andere uitkomsten zijn belangrijke ijkpunten bij de verdere ontwikkeling van Archis. Naast de bijeenkomsten van de klankbordgroep en de gebruikerssessies dragen de resultaten van de enquête bij aan de realisatie van een toekomstbestendig Archis.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Marjolein Boersma en Liesbeth Theunissen
November 2021