BoneInfo

BoneInfo is een database met archeozoölogische en fysisch antropologische informatie en bevat grotendeels grijze literatuur over mens en dier uit het verleden van Nederland zoals rapporten, scripties en artikelen.

In Nederland wordt veel archeozoölogisch en fysisch antropologisch onderzoek gedaan. De onderzoeksresultaten zijn voor een deel terug te vinden in algemeen toegankelijke publicaties zoals vaktijdschriften en boeken. De meerderheid van de informatie ligt echter besloten in grijze literatuur zoals scripties, rapporten, soortenlijsten, artikelen in lokale of regionale tijdschriften en onderdelen van populaire uitgaven. Veel van deze informatie is ontoegankelijk, omdat men eenvoudig het bestaan ervan niet kent. De database BoneInfo maakt deze verborgen schat aan informatie en kennis toegankelijk.

Wat levert het op

Bij archeozoölogisch en fysisch antropologisch onderzoek worden respectievelijk dierlijke en menselijke resten onderzocht die bij een archeologische opgraving zijn aangetroffen. De gegevens die hieruit voortkomen geven inzicht in de leefwijze van mensen in het verleden en hun omgang met dieren. Hiermee wordt bijvoorbeeld duidelijk wat mensen aten aan dierlijke producten en hoe gezond ze leefden. BoneInfo bevat omschrijvingen van archeozoölogisch en fysisch antropologisch onderzochte complexen en verwijzingen naar de literatuur waarin deze informatie is terug te vinden. Via zoeksleutels wordt de gebruiker van BoneInfo op deze literatuur gewezen.

Per onderzocht complex is aangegeven:

  • wanneer het dierlijke of menselijke botmateriaal is gevonden en door wie;
  • de coördinaten, plaatsnaam, gemeente en provincie;
  • de aard van het complex en de datering;
  • wie het archeozoölogische of fysisch antropologische onderzoek heeft uitgevoerd;
  • om hoeveel materiaal gaat het;
  • wat de methode van onderzoek was (is er gezeefd, is er gewogen);
  • een overzicht van de aangetroffen diersoorten (waaronder ook de mens gerekend wordt);
  • een overzicht van de publicatie(s) waarin de betreffende informatie is terug te vinden.

Werken met BoneInfo

BoneInfo is voor specialisten archeozoölogie en fysische antropologie, archeologen (onder andere in verband met bureauonderzoek en PvE’s) en andere geïnteresseerden die op zoek zijn naar archeozoölogische en fysisch antropologische gegevens. De database is voor iedereen toegankelijk. BoneInfo is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Ga naar BoneInfo om de database te raadplegen. U kiest daar de bovenste link 'BoneInfo' om de database te downloaden en de onderste link ‘Handleiding’ om eerst de gebruikershandleiding te raadplegen. Dit is aan te raden als u niet bekend bent met Microsoft Access. Het kan zijn dat er uit voorzorg een beveiligingswaarschuwing wordt gegeven bij het openen van de database. Voor optimaal gebruik geeft u aan dat u de inhoud wilt inschakelen.