RCE Thesaurus: woordenboek van begrippen

In de RCE Thesaurus van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) staan vaak en minder vaak gebruikte erfgoedtermen uitgelegd. U vindt er synoniemen en gerelateerde woorden.

Een thesaurus is een gestructureerde collectie van begrippen. Dit betekent dat inzichtelijk is welke termen met elkaar verwant zijn, bijvoorbeeld als een synoniem of onderliggende term. Zo is ‘Engelse Gotiek’ bijvoorbeeld een onderliggende term van ‘Gotiek’. In de RCE Thesaurus staan termen die te maken hebben met monumenten, interieurs en collecties (denk bijvoorbeeld aan soorten materialen en stijlperioden), maar ook termen die voor archeologen relevant zijn.

Zodat we het allemaal over hetzelfde hebben

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed legt thesauri vast om aan een gemeenschappelijk begrippenkader te werken, maar ook om deze toe te kunnen passen wanneer we gegevens benoemen, bijvoorbeeld in een dataset of in een tekst. Denk bijvoorbeeld aan klikbare begrippen in een wiki of het gebruik van keuzelijsten in een dataset of formulier. Door thesauri te gebruiken kan een verkeerde schrijfwijze worden voorkomen en weten we zeker dat we allemaal hetzelfde bedoelen met een term. Ook bevorderen we op deze manier het delen van kennis.

Hoe werkt het?

Via de RCE Thesaurus is het mogelijk de Cultuurhistorische Thesaurus, het Archeologisch Basis Register (ABR) en het Monumenten Registratie Systeem Vocabulaire op eenvoudige wijze te bekijken en te doorzoeken.

Op de homepagina van de RCE Thesaurus kunt u direct de keuze maken voor één van de drie thesauri. Ook kunt u via de ‘zoeken’ button of zoekbalk zoeken in meerdere thesauri tegelijkertijd. Het is ook mogelijk termen via een alfabet of via de boomstructuur te benaderen.

Op onze kennisbank kunt u meer informatie vinden over Thesauri bij de RCE, met name over het aanleveren of wijzigen van termen voor de Cultuurhistorische Thesaurus. Ook zijn er tips om thesauri op te stellen en is er ondersteuning over de RCE omgeving waarmee u zelf thesauri kan maken en beheren.

Voor wie?

De RCE Thesaurus is een hulpmiddel voor iedereen in het erfgoedveld die begrippen gebruikt (in brochures, rapporten, formulieren, databanken, systemen, artikelen e.d.). Een museum dat termen gebruikt in zijn eigen collectieregistratiesysteem kan bijvoorbeeld verwijzen naar de RCE Thesaurus en de definities die hierin staan hanteren.

Actueel houden

Voor de betrouwbaarheid van de thesauri is het belangrijk dat de begrippen actueel blijven. Worden de termen nog gebruikt, klopt de betekenis nog, zijn er nieuwe termen? Heeft u aanbevelingen, laat het ons weten via thesauri@cultureelerfgoed.nl.