Zadendatabase (RADAR)

RADAR staat voor Relational Archaeobotanical Database for Advanced Research. Het is een database voor zaden en andere botanische macroresten uit opgravingen op Nederlands grondgebied. Hiermee geeft de database informatie over het landschap, de vegetatie en de eetgewoonten van mensen uit het verleden.

In Nederland verrichten diverse universiteiten en verschillende bedrijven archeobotanisch onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn deels in algemeen toegankelijke publicaties verschenen, maar voor een groot deel niet. Veel informatie staat in ‘grijze literatuur’ zoals interne rapporten, scripties, artikelen en bijlagen. Deze slecht toegankelijke bronnen bevatten een schat aan informatie. RADAR maakt deze informatie toegankelijk voor verder onderzoek.

Wat levert het op

Bij archeologische opgravingen worden ook speciale botanische monsters genomen. Deze resten vertellen iets over hoe het Nederlandse  landschap er in het verleden uitzag. Daarnaast geven ze inzicht in de eetgewoonten van mensen en de manier waarop ze hun voedsel verzamelden of verbouwden. RADAR bundelt gedetailleerde informatie over botanische macroresten (zaden, vruchten e.d.) uit archeologische context op Nederlands grondgebied. Per vindplaats zijn de gegevens op het niveau van afzonderlijk onderzochte monsters opgeslagen, met de daarbij behorende informatie over context, datering en publicatie.

Gebruik van RADAR

RADAR is niet alleen interessant voor onderzoekers van plantenresten uit opgravingen, maar ook voor botanici die in de geschiedenis van planten en vegetaties zijn geïnteresseerd. Met behulp van diverse veelgebruikte zoeksleutels kan de database eenvoudig worden bevraagd, maar de onderzoeker heeft ook de mogelijkheid om zelf geheel op de eigen vraagstelling toegesneden query's te ontwerpen. Eind 2013 zijn ruim 175.000 records van plantensoorten in RADAR opgenomen, van 1050 verschillende vindplaatsen.

Door wie

RADAR wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wie gebruik wil maken van RADAR kan contact opnemen met o.brinkkemper@cultureelerfgoed.nl.  

Op termijn streeft de RCE ernaar RADAR online aan te bieden.