Verslagen en presentaties gebruikerssessies Archis 3+

In mei 2021 vonden 3 sessies plaats om samen met gebruikers te kijken naar de aankomende veranderingen binnen Archis, BoneInfo en Radar. Aan bod kwamen specifieke, afgebakende onderwerpen met betrekking op die veranderingen, zijn er wensen en feedback opgehaald en was er ruimte tot het stellen van vragen. Een samenvatting is hieronder te downloaden. De tijdens de sessies gebruikte presentaties zijn per e-mail opvraagbaar.

Presentaties per e-mail opvraagbaar

Een overzicht van de presentaties is per e-mail op te vragen via Inge van der Jagt