Archeologieplatform

De laatste ontwikkelingen, trends en onderzoeken in de archeologie worden regelmatig gepresenteerd en besproken tijdens het Archeologieplatform. Bent u werkzaam in de archeologie of heeft u interesse hierin, kijk dan in de agenda wanneer de eerstvolgende bijeenkomst plaatsvindt.

Onderwerpen die in het platform aan bod kunnen komen zijn:

  • nieuwe kennis die voortkomt uit de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie
  • actuele thema’s en ontwikkelingen binnen de archeologische monumentenzorg
  • nieuwe methoden of technieken voor instandhouding van archeologie (onder de grond of boven de grond)
  • creatieve initiatieven om archeologie onder een breed publiek bekend te maken

Bijdragen kan!

Iedereen in het archeologisch werkveld kan bijdragen aan het archeologieplatform. Bent u werkzaam bij een archeologisch bedrijf, overheid, universiteit of op een andere manier betrokken? Mail uw idee voor een thema naar noaa@cultureelerfgoed.nl en wij nemen contact met u op.

Organisatie

De platformbijeenkomsten worden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed georganiseerd en vinden altijd plaats in Amersfoort. Het archeologieplatform is een initiatief om kennisuitwisseling en discussie tussen uitvoerende partijen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en eigenaren en beheerders te stimuleren en daarmee de zorg voor het archeologische erfgoed te verbeteren.

Archeologieplatform gemist

Van de platforms Archeologie worden verslagen gemaakt. De meest recente verslagen zijn onderaan deze pagina te downloaden.