Archeologieplatform

De laatste ontwikkelingen, trends en onderzoeken in de archeologie worden regelmatig gepresenteerd en besproken tijdens het Archeologieplatform. Bent u werkzaam in de archeologie of heeft u interesse hierin, kijk dan in de agenda wanneer de eerstvolgende bijeenkomst plaatsvindt.

Onderwerpen die in het platform aan bod kunnen komen zijn:

  • nieuwe kennis die voortkomt uit de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie
  • actuele thema’s en ontwikkelingen binnen de archeologische monumentenzorg
  • nieuwe methoden of technieken voor instandhouding van archeologie (onder de grond of boven de grond)
  • creatieve initiatieven om archeologie onder een breed publiek bekend te maken

Bijdragen kan!

Iedereen in het archeologisch werkveld kan bijdragen aan het archeologieplatform. Bent u werkzaam bij een archeologisch bedrijf, overheid, universiteit of op een andere manier betrokken? Mail uw idee voor een thema naar noaa@cultureelerfgoed.nl en wij nemen contact met u op.

Bijeenkomsten Archeologieplatform

Toekomstige bijeenkomsten

Nieuwe bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd in de agenda.

Eerdere bijeenkomsten terugkijken

Eerdere bijeenkomsten die online hebben plaatsgevonden zijn in de meeste gevallen terug te kijken. U vindt deze webinars terug in ons overzicht van online terug te kijken evenementen. Soms is er van eerdere bijeenkomsten een verslag. In dat geval vindt u deze verslagen terug bij de publicaties van dit onderwerp

Organisatie

De platformbijeenkomsten worden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed georganiseerd en vinden altijd plaats in Amersfoort. Het archeologieplatform is een initiatief om kennisuitwisseling en discussie tussen uitvoerende partijen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en eigenaren en beheerders te stimuleren en daarmee de zorg voor het archeologische erfgoed te verbeteren.