Publicaties

101 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

RAM 219: Romeins brons bedreigd? Een eerste onderzoek naar degradatie van het bodemarchief van het Romeinse castellum Fectio

Uit onderzoek naar de bodem van het Rijksmonument Fectio blijkt dat het huidige landgebruik geen gevaar vormt voor de conditie ...

Rapport | 01-01-2014

RAM 215: Doxaal van de domproost; een gecombineerd archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in de Maartenskerk te Doorn in februari 2011

De resultaten van een gecombineerd archeologisch en bouwhistorisch onderzoek wijzen erop dat de Doornse Maartenskerk een ...

Rapport | 01-01-2013

RAM 217: Omleiding N273-Haelen; jagers, verzamelaars en boeren uit de prehistorie te Haelen-Napoleonsweg (gem. Leudal, provincie Limburg)

In het tracé van de omleiding van de N273, is ten zuidoosten van het dorp Haelen een vindplaats opgegraven met vondsten uit het ...

Rapport | 01-01-2013

RAM 204: Een middeleeuwse hoeve in Swalmen-Nieuwenhof: archeologie in de A73-Zuid

Voorafgaand aan de aanleg van Rijksweg 73-Zuid door het Limburgse Maasdal vond archeologisch onderzoek plaats. Hier werd onder ...

Rapport | 01-01-2013

RAM 197: Optimale strategieën voor het opsporen van Steentijdvindplaatsen met behulp van booronderzoek. Een statistisch perspectief

Met dit onderzoek kon de KNA-leidraad voor inventariserend veldonderzoek worden aangescherpt waardoor steentijdvindplaatsen in de ...

Rapport | 01-01-2011

RAM 189: Merovingers in een villa; Romeinse villa en Merovingisch grafveld Borgharen – Pasestraat. Onderzoek 2008-2009

Bij archeologisch onderzoek in Borgharen zijn Merovingische graven onderzocht en de sporen van een Romeinse villa gedocumenteerd. ...

Rapport | 01-01-2011

RAM 56: Sporen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd in de Hoekse Waard

In Hoekse Waard zijn diverse cultuurlagen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. Deze vindplaats is van hoge ...

Rapport | 01-01-1998

RAM 55: Een tweeschepige huisplattegrond uit de Vroege Bronstijd te Noordwijk, prov. Zuid-Holland

Een noodopgraving op de woningbouwlocatie Bronsgeest in de gemeente Noordwijk bracht prehistorische nederzettingssporen aan het ...

Rapport | 01-01-1998

RAM 195: Een waarderend boor- en proefsleuvenonderzoek naar de resten van het Sint Bernardus klooster van Aduard (gemeente Zuidhorn) in maart 2009

De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat de grenzen van het archeologische monument op de plaats van het verdwenen Sint ...

Rapport | 01-01-2011

RAM 188: Zoeken naar een speld in een hooiberg? Gecombineerd geofysisch en archeologisch onderzoek naar de Staats-Spaanse linie rond Gennep (2008)

Rapportage over een combinatie van geofysisch en archeologisch onderzoek in Gennep waar een deel van de Staats-Spaanse linie in ...

Rapport | 01-01-2011