RAM 209: Cold case in het stuifzand; het urnenveld van de Boshoverheide bij Weert ontsloten

Met het Odysseeproject Boshoverheide is een eerste stap gezet in het digitaal ontsluiten van alle informatie over het urnenveld van de Boshoverheide. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten.

Onderzoek prehistorisch grafveld Boshoverheide

De resultaten van het project dat in 2010 en 2011 plaatsvond, worden gepresenteerd in deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM). Het project heeft geresulteerd in een overzicht van de beschikbare informatie over het grafveld en de eerste hypothesen over het prehistorisch grafritueel. Zo blijkt dat er een bovengemiddelde hoeveelheid graven aanwezig is. Wellicht heeft dit urnenveld dan ook een bredere sociale betekenis gehad dan andere, ‘doorsnee’ urnenvelden.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 209
Auteurs: M.E. Hissel, E.M. Theunissen, C.A.M. van Rooijen en W.J.B. Derickx
ISBN/EAN: 9789057992018
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012