RAM 255: De bouwgeschiedenis van kasteel Duurstede (gem. Wijk bij Duurstede): nieuw licht op een oud onderzoek.

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg bevat de uitwerking van de in de periode 1943-1945 door J.G.N. Renaud uitgevoerde opgravingen rond de ruïne van kasteel Duurstede in Wijk bij Duurstede.

Bouwgeschiedenis

De bouwgeschiedenis van het kasteel is nauw verbonden met de geschiedenis die van een van de belangrijkste Stichte ministerialengeslachten: de familie Van Zuylen van Abcoude. Een telg uit dit geslacht bouwde in 1220-1240 aan de splitsing van de Rijn-Lek en Kromme Rijn een imposante donjon. In een aantal bouwfasen groeide Duurstede uit tot een vierkant kasteel met ronde hoektorens en een vierkante poorttoren. In de 15e eeuw  werk het kasteel getransformeerd van een middeleeuwse versterking tot een comfortabel renaissanceslot. Vanaf de late zestiende eeuw raakte het kasteel in verval. Muren brokkelden af en het eens zo trotse kasteel verviel tot een ruïne. Vanaf de late negentiende is de kasteelruïne meermaals geconsolideerd, onder andere tijdens de opgravingen van Renaud.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 255
Auteur: J van Doesburg
ISBN/EAN 978-90-5799-317-6
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2019