RAM 237: Kelmond-Beekerveld (gemeente Beek); erosieonderzoek in het kader van het TOPsites project

In Kelmond is onderzocht hoe snel erosie en nivellering de archeologische vindplaats aantast en welke maatregelen er nodig zijn om (verdere) schade te beperken.

Verslag veldonderzoek Kelmond-Beekerveld

Grond zonder vegetatie is gevoelig voor erosie. Ploegwerkzaamheden zorgen daarbij voor vervlakking en nivellering van reliëfverschillen. Dat dit schadelijk is voor archeologische vindplaatsen is bekend, maar detailinformatie over hoe snel de conditie van de archeologie achteruitgaat, is er niet. In het kader van het project TOPsites van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zijn vijf locaties geselecteerd voor onderzoek. Er is opzettelijk gekozen voor plekken waarvan de verwachting is dat erosie/nivellering zo sterk is, zodat ze kunnen worden gezien als worst-case scenario. In deze rapportage wordt verslag gedaan van een veldonderzoek uit 2012-2014 bij Beek in het buurtschap Kelmond en een aantal aanbevelingen gedaan.

Colofon

Reeks Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 237
Auteurs: D.J. Huisman, J.W. de Kort, W. Derickx, M. van der Heiden, F. van Egmond, T. Reimann, J. Schoorl, M. van Soest, J. Wallinga
Redactie: D.J. Huisman & J.W. de Kort
ISBN/EAN: 9789057992742
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017