Museale collecties en de Erfgoedwet

Hoe we in Nederland met roerend cultureel erfgoed omgaan, is vastgelegd in de Erfgoedwet. Deze brochure belicht het beschermen, overdragen, uitvoeren, beheren en financieren van collecties.

Aanwijzen als beschermd cultuurgoed

Een cultuurgoed kan van bijzondere betekenis of uitzonderlijke schoonheid zijn. Ook wordt het soms beschouwd als onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlandse cultuurbezit. Als het aan de genoemde criteria voldoet, is het mogelijk om een object of verzameling uit privaat bezit te behouden door het aan te wijzen als beschermd cultuurgoed. Deze brochure laat zien hoe dat in zijn werk gaat. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden die de wet biedt voor eigenaren van cultuurgoederen die niet langer in staat zijn om voor hun collectie te zorgen. Daarnaast komt de afstoting en de in- en uitvoer van collecties aan de orde.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016