Rijkscollectie RCE

De complete verzameling kunst- en andere roerend erfgoedcollecties in openbaar bezit in Nederland noemen we de Collectie Nederland. Een belangrijk onderdeel hiervan is de rijkscollectie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert daar weer een deel van: de Rijkscollectie RCE.

Beeldende en toegepaste kunst

De kunstcollectie in beheer bij de RCE is divers en bestaat uit zowel beeldende als toegepaste kunst. In totaal zo'n 119.000 objecten. Een derde deel hiervan is in bruikleen gegeven aan musea en culturele instellingen, ministeries, Nederlandse ambassades en overheden. Het resterende deel bevindt zich in het depot van de RCE, en is beschikbaar voor bruikleen.  

Op deze pagina's leggen we uit hoe de Rijkscollectie RCE is ontstaan en hoe deze is opgebouwd.