Indemniteit

Indemniteit betekent schadevergoeding. De indemniteitsregeling is een garantieregeling waarbij de Nederlandse staat een deel van het risico van een belangrijk bruikleen op zich neemt. Dit maakt het voor Nederlandse musea en collectiebeheerders makkelijker om kostbare voorwerpen te laten zien in een tijdelijke tentoonstelling. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert de indemniteitsregeling, of 'Subsidieregeling indemniteitsgarantie bruiklenen', uit. Op deze pagina's leest u wat deze regeling inhoudt, hoe indemniteit aangevraagd kan worden en welke ruimte er op een bepaald moment is onder het zogenaamde garantieplafond.