RAM 195: Een waarderend boor- en proefsleuvenonderzoek naar de resten van het Sint Bernardus klooster van Aduard (gemeente Zuidhorn) in maart 2009

De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat de grenzen van het archeologische monument op de plaats van het verdwenen Sint Bernardus klooster uitgebreid kunnen worden.

Uitbreiding wettelijk beschermde monument Sint Bernardus klooster

In Aduard stond in de middeleeuwen het grootste, uit baksteen opgetrokken klooster van de noordelijke Nederlanden. Het complex is in de 16e eeuw grotendeels gesloopt. Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) doet verslag van het boor- en proefsleuvenonderzoek dat is uitgevoerd aan weerszijden van het archeologische monument. Het doel van het onderzoek was te bepalen in hoeverre deze delen in aanmerking komen voor wettelijke bescherming. Ondanks complicaties door de aanwezige bebouwing en het opkomende grondwater heeft het onderzoek enkele waardevolle nieuwe gegevens opgeleverd. Zo is vastgesteld dat het middeleeuwse kerkhof zich verder naar het noorden uitstrekt dan eerder was aangenomen. Ook is er sprake van bebouwingssporen uit jongere perioden. De uitkomsten van het onderzoek rechtvaardigen uitbreiding van het wettelijk beschermde monument.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 195
Auteurs: J. van Doesburg, J. Stöver en A. Müller
ISBN: 978-90-5799-181-3
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011