Grafheuvel bij De Friezenberg in Elsen (Overijssel).

Archeologische rijksmonumenten

Nederland kent meer dan 1400 archeologische rijksmonumenten. Archeologische vindplaatsen die zo bijzonder zijn voor onze geschiedenis, dat we deze voor toekomstige generaties willen behouden.

Eigenaren: van boeren tot grote landschapsorganisaties

Ongeveer de helft van de archeologische rijksmonumenten is in eigendom van grote organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Een ander aanzienlijk deel ligt op terreinen van boeren of andere privé-eigenaren. Een klein aantal is in bezit van overheden.

Hoewel er geen wettelijke zorgplicht is, is het wenselijk dat eigenaren de aanwezige archeologie beschermen of met rust laten. Wanneer eigenaren plannen hebben met hun grondgebied, gelden er wel regels.

Rol van de Rijksdienst

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verantwoordelijk voor het bestand aan archeologische rijksmonumenten. Niet alleen door deze monumenten aan te wijzen (of af te voeren) of door het beoordelen van vergunningaanvragen, maar ook door kennis en hulp te geven bij de zorg voor dit erfgoed.

Programma Instandhouding archeologische rijksmonumenten

In de periode 2018-2021 zet de Rijksdienst hier extra op in. In het programma ‘Instandhouding archeologische rijksmonumenten’ onderzoeken we de huidige staat van het erfgoed. Om de instandhoudingsopgave in kaart te brengen, treden we in contact met eigenaren en gaan we na op welke wijze zij het beste ondersteund kunnen worden. Daarnaast zal kennis worden gedeeld over instandhouding en degradatie.

In dit onderwerp

In dit onderwerp leest u hoe een eigenaar een steentje aan bijdragen aan de instandhouding van archeologische rijksmonumenten. Welke (financiële) mogelijkheden heeft hij daarvoor? Waar moet een eigenaar aan denken als hij plannen heeft die van invloed kunnen zijn op een archeologisch rijksmonument? Ook geven we een aantal voorbeelden van archeologische rijksmonumenten.