Erfgoed en overstromingen

Wilt u als erfgoedbeheerder weten of uw locatie in een overstromingsgebied ligt? De kaart overstromingsrisico en cultureel erfgoed en de website overstroomik.nl helpen u daarbij. Dit maakt het makkelijker om passende maatregelen te treffen. De informatie is ook handig voor bestuurders en beleidsmakers. Zij kunnen snel zien welk erfgoed in hun veiligheidsregio het grootste gevaar loopt, en dit meenemen in hun regionaal risicoprofiel en impactanalyse.

Maak een risicoanalyse

Hoe groot de kans is dat het water uw erfgoed bereikt en wat de gevolgen zijn, kan uit een risicoanalyse blijken. Ook al is het een inschatting, het geeft u informatie over prioritering van eventuele maatregelen. Als uw erfgoedlocatie in een overstromingsgevoelig gebied ligt, gaat het vooral om maatregelen om te voorkomen dat het water het erfgoed bereikt. Maar zeker net zo belangrijk zijn de responsmaatregelen: de eerste hulpverlening aan objecten en gebouw bij waterschade.

Overstromingskaarten

De overheid geeft informatie over overstromingsrisico’s en toont dreigingen. Deze informatie kan helpen bij het maken van een risicoanalyse.

Voor een snelle analyse tikt u de postcode van uw erfgoedlocatie in op overstroomik.nl. U ziet dan de maximale waterhoogte als gevolg van een overstroming. Op de website vindt u meer toelichting.