Klimaatrisico's voor het Nederlandse erfgoed

Klimaatverandering bedreigt musea, collecties, monumenten, groen erfgoed en archeologische vindplaatsen. De kaart Klimaatrisico's voor het Nederlandse erfgoed geeft een eerste indruk van de risico's van een veranderend klimaat. De kaart is bedoeld als opmaat naar bewustwording over de gevaren van klimaatverandering voor cultureel erfgoed in Nederland.

Effecten van klimaatverandering gelokaliseerd

De kaart, ontwikkeld in samenwerking met stichting Climate Adaptation Services (CAS), laat zien waar de effecten van hitte, wateroverlast, overstromingen en droogte in Nederland zich zullen voordoen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE ) heeft de kaartlagen geleverd met informatie die onder andere toepasbaar is voor klimaatstresstesten. De kaartlagen zijn ontwikkeld op basis van de KNMI'14-klimaatscenario's. Deze scenario’s geven aan hoe het klimaat in Nederland kan veranderen op basis van de wereldwijde temperatuurstijging.

Eerste landelijke indicatie

De kaart geeft een eerste landelijke indicatie van de effecten van klimaatverandering. Om de concrete gevolgen voor het erfgoed in beeld brengen en te bepalen welke maatregelen er moeten worden genomen, is het nodig om naast deze kaart specifiekere lokale informatie te verzamelen.