Aanvraag Instandhoudingssubsidie 2024 nu voorbereiden

Rijksmonumenteigenaren kunnen vanaf 1 februari 2024 weer een aanvraag doen voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Instandhoudingssubsidie) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het is verstandig om nu al te starten met de voorbereiding, zodat u alle formulieren compleet heeft op het moment dat u de aanvraag indient.

Achterkant van de kap van molen De Vriendschap in Weesp
Molen de Vriendschap te Weesp

Rijksmonumenteigenaren kunnen van 1 februari 2024 tot en met 31 maart 2024 Instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het gaat hier om rijksmonumenten die (volgens de definitie) geen woonhuis zijn, zoals een molen, kerk of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder de subsidieregeling.

De RCE adviseert eigenaren nu al te starten met het voorbereiden van hun subsidieaanvraag. Het opstellen van een inspectierapport en meerjarenbegroting kost immers tijd. Om later niet voor verrassingen te staan, is het ook verstandig om nu al de toegang tot DigiD en Eherkenning (niveau 3) te regelen.

Komend jaar zijn er enkele wijzigingen in de Subsidieregeling instandhouding monumenten. In ‘Wijzigingen Instandhoudingssubsidie 2024’  leest u wat er komend jaar verandert. Zo is er bijvoorbeeld meer budget beschikbaar voor groene en gebouwde monumenten, zijn de subsidiabele kosten voor molens verhoogd en zijn er nieuwe normbedragen voor groen erfgoed. Ook vindt u op deze pagina de nieuwe begrotingsmodellen voor meerjarenonderhoud en belangrijke aandachtspunten. 

Voor meer informatie zie: Aanvraag instandhoudingssubsidie voorbereiden.