Talentprijzen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) reikt jaarlijks 3 prijzen uit aan jonge professionals werkzaam in het werkveld van (groene) monumenten, musea en archeologie:

Monumenten- & Museumtalent prijzen

Deze 2 prijzen zijn door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingesteld om jong talent binnen de monumenten- en museumsector in de schijnwerpers te zetten. Daarnaast stimuleren de prijzen het denken over kennisoverdracht en verjonging in het werkveld dat te maken heeft met uitdagingen als vergrijzing, vernieuwing en diversiteit.

Het Mondriaan Fonds financiert de prijzen in het kader van talentontwikkeling; de winnaars mogen een persoonlijk ontwikkelingstraject samenstellen.

W.A. van Es-prijs

Deze archeologietalent prijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. Aan de prijs zijn een bedrag van € 2000 en een oorkonde verbonden. De uitreiking vindt traditiegetrouw plaats tijdens de Reuvensdagen. De W.A. van Es-prijs dankt zijn naam aan de oud-directeur van een voorloper van de huidige RCE: de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.