Talentprijzen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) reikt jaarlijks een aantal prijzen uit aan jonge professionals werkzaam in het werkveld van (groene) monumenten, musea en archeologie:

Talentprijzen

De talentprijzen zijn door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingesteld om jong talent binnen de monumenten- en museumsector in de schijnwerpers te zetten. Sinds 2020 is daar de Archeologietalentprijs aan toegevoegd. De prijzen stimuleren het denken over kennisoverdracht en verjonging in het werkveld dat te maken heeft met uitdagingen als vergrijzing, vernieuwing en diversiteit.

Het Mondriaan Fonds financiert de prijzen in het kader van talentontwikkeling; de winnaars mogen een persoonlijk ontwikkelingstraject samenstellen.

W.A. van Es-prijs

De W.A. van Es-prijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. Aan de prijs zijn een bedrag van € 2000 en een oorkonde verbonden. De uitreiking vindt traditiegetrouw plaats tijdens de Reuvensdagen. De W.A. van Es-prijs dankt zijn naam aan de oud-directeur van een voorloper van de huidige RCE: de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.