Scriptieprijs Cultuurgoederen WOII (1933-1945)

De scriptieprijs Cultuurgoederen WOII is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor onderzoekstalent op het gebied van cultuurgoederen en de Tweede Wereldoorlog. Deze prijs wordt in 2024 toegekend aan een masterscriptie (HBO of WO).

Aan de eerste prijs is een bedrag van € 3.000 verbonden en aan de tweede en derde prijs een bedrag van € 1.000. De finalisten zetten dit bedrag in voor een ontwikkeltraject naar keuze. 

De drie finalisten van de scriptieprijs Cultuurgoederen WO II krijgen zowel bij de RCE als bij extern passende podia de mogelijkheid om het onderwerp van hun scriptie te delen. De winnaar van de scriptieprijs Cultuurgoederen WO II krijgt bovendien de mogelijkheid om een artikel over de scriptie te publiceren in het Tijdschrift van de RCE of een soortgelijke publicatie.

De uitreiking van de prijzen vindt plaats tijdens de Internationale Dag van het Herkomstonderzoek 2024 op de tweede woensdag in april (10 april 2024).

Criteria

Voor deze stimuleringsprijs komen masterscripties in aanmerking die verband houden met cultuurgoederen en (de aanloop naar) de Tweede Wereldoorlog in de breedste zin van het woord. Het wordt niet beperkt tot een specifieke studierichting of de Nederlandse landsgrenzen. Naast kunsthistorische invalshoeken komen ook bijvoorbeeld juridische, (cultuur)historische, economische en politieke onderwerpen in aanmerking, mits deze in de context zijn van het onderwerp cultuurgoederen en de Tweede Wereldoorlog.

Oproep en voorwaarden

De jury doet een oproep voor voordrachten van jonge onderzoekers die een masterscriptie hebben voltooid of gaan voltooien aan een hogeschool of universiteit tussen 1 februari 2022 en 1 februari 2024 en daarmee een masterdiploma hebben behaald. De scriptie moet vergezeld gaan met een aanbeveling van de scriptiebegeleider waaruit duidelijk blijkt waarom de voorgedragen scriptie voor de prijs in aanmerking komt. Voor de overige voorwaarden wordt verwezen naar het Reglement scriptieprijs Cultuurgoederen WOII (1933-1945).

De uiterste inzenddatum is donderdag 1 februari 2024 om 17.00 uur.

Ten behoeve van de jurering moeten 7 exemplaren van de scriptie en de overige bijlagen (zie het Reglement) ingediend worden bij:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
t.a.v. mw. mr. I. Looman,
hoofd afdeling Roerend erfgoed
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

Tevens dient de scriptie in PDF met bijlagen gestuurd te worden naar het mailadres restitutie@cultureelerfgoed.nl.

Jury

De jury van de scriptieprijs Cultuurgoederen WOII bestaat uit: 

  • Susan Lammers (voorzitter), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Iris Looman (plv voorzitter), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Henrike Hövelmann, Joods Cultureel Kwartier
  • Martijn Eickhoff, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
  • Jaap Cohen, Restitutiecommissie

Het secretariaat van de jury is ondergebracht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.