W.A. van Es-prijs

De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. Deze archeologieprijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. Aan de prijs zijn een bedrag van € 2.000 en een oorkonde verbonden. De uitreiking vindt traditiegetrouw plaats tijdens de Reuvensdagen.

De W.A. van Es-prijs werd op 20 december 1988 ingesteld bij het vertrek van de toenmalige directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, prof. dr. W.A. van Es.

Criteria

Voor deze stimuleringsprijs komen publicaties in aanmerking die met de archeologie in Nederland en/of Nederland in zijn Noordwest-Europese context verband houden. Bij de instelling van de prijs in 1988 zijn de klassieke archeologie en niet-westerse archeologie expliciet uitgesloten. Studies die niet op de archeologie van Nederland en/of Nederland in zijn Noordwest-Europese context betrekking hebben, kunnen alleen in aanmerking komen indien er een expliciete inhoudelijke relatie met de archeologie van Nederland en zijn overzeese expansie gelegd wordt.

Oproep voordrachten proefschriften

Er worden 2 categorieën publicaties onderscheiden die roulerend voor de prijs in aanmerking komen: proefschrift en masterscripties (MA, MSc en RMA). In 2022 staan proefschriften centraal.

De jury doet een oproep voor voordrachten van jonge onderzoekers die een proefschrift hebben voltooid tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2022. Het proefschrift dient vergezeld te gaan van een aanbeveling van de promotor die duidelijk maakt waarom het voorgedragen proefschrift voor de prijs in aanmerking komt.

De uiterste inzendingsdatum is vrijdag 16 september 2022. Ten behoeve van de jurering dienen 7 exemplaren van het betreffende proefschrift en een PDF vergezeld van een aanbevelingsbrief verstuurd te worden. Over de wijze van inzenden graag contact opnemen met de juryvoorzitter 2022 dr. Lisette Kootker (lisette.kootker@vu.nl).

Uitreiking tijdens Reuvensdagen 2022

De winnaar van de W.A. van Es-prijs 2022 zal worden bekendgemaakt tijdens de Reuvensdagen in Breda, dit jaar op 17 en 18 november in Breda.

Jury

De jury van de W.A. van Es-prijs bestaat uit:

  • dr. N.Ø. Brusgaard
  • dr. J.G.A. Bazelmans
  • dr. M.F.P. Dijkstra
  • prof. dr. W.A. van Es
  • dr. L.M. Kootker  (voorzitter)
  • dr. R.M.R. van Oosten
  • dr. W.K. Vos

Het secretariaat van de jury is ondergebracht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Oud-laureaten van de W.A. van Es-prijs

2021 Marieke van Winkelhoff, Light in the Dark Ages. A conceptual approach to the role of glass vessels in the Merovingian burial rite.

2020 Youri van den Hurk, On the hunt for medieval whales – zooarchaeological, historical and social perspectives on catacean exploitation in medieval northern and western Europe.

2019 Pir Hoebe, Traditions set in stone? Adaptations in lithic technology on the Northern European Plain during the Late Glacial, en 
Femke Lippok,  The pyre and the grave – Contextualising early medieval cremation burials in the Netherlands, the German Rhineland and Belgium. Gezamenlijk juryrapport

2018 Lisette Kootker, Mapping migrations. The application of strontium isotopes in Dutch cultural heritage research (proefschrift). Juryrapport 2018.

2017 Valerio Gentile. Martiality in Practice (scriptie). Juryrapport 2017

2016 Annet Nieuwhof, Eight human skulls in a dung heap and more. Ritual practice in the terp region of the northern Netherlands 600 BC – AD 300 (proefschrift). Juryrapport 2016.

2015 Karen de Vries, Together Apart. Iron Age deposition practices on the Fries-Drents Plateau (scriptie). Juryrapport 2015.

2014 Quentin Bourgeois, Monuments on the horizon : the formation of the barrow landscape throughout the 3rd and 2nd millennium BC (proefschrift). Juryrapport 2014

2013 Luit van der Tuuk, De eerste Gouden Eeuw. Handel en scheepvaart in de vroege middeleeuwen (categorie overige publicaties).

2012 Dieuwertje Duijn, Het verhaal van een West-Friese wereldstad. Een onderzoek naar de opkomst, bloei en neergang van Enkhuizen tot 1800 aan de hand van archeologische en historische bronnen (MA-thesis).

2011 Stijn Heeren, Romanisering van rurale gemeenschappen in de civitas Batavorum. De casus Tiel-Passewaaij (proefschrift).

2010 Martine van Haperen, Rest in pieces. An interpretive model of early medieval ‘grave robbery’ (MA-thesis).

2009 -2008 Stijn Arnoldussen, A living landscape. Bronze Age settlements in the Dutch river area (c. 2000-800 BC) (proefschrift). 

Exequo Maikel Kuijpers, Bronze Age metalworking in the Netherlands (c. 2000-800 BC) (MA-thesis)

en Rick Bonnie, Cadasters, misconceptions & Northern Gaul. A case study from the Belgian Hesbaye region (MA-thesis).

2007 -

2006 Karsten Wentink, Ceci n’est pas une hache. Neolithic depositions in the Northern Nederlands (MA-thesis) Coins for a legion. An analysis of the coin finds of the Augustan legionary fortress and Flavian canabae legionis at Nijmegen (proefschrift).

2004 Lucas Meurkens, A matter of elites, specialists and ritual? Social and symbolic dimensions of metalworking in the north-west European Bronze Age (scriptie).

2003 David Fontijn, Sacrificial landscapes. Cultural biographies of persons, objects and‘natural’ places in the Bronze Age of the Southern Netherlands (proefschrift)

2002 Ranjith Jayasena, “Om oog in ‘t zeyl te houden”. Historische archeologie van het VOC-grensfort Katuwana in Sri Lanka (scriptie).

2001 Joris Aarts, Coins or money? Exploring the monetization and functions of Roman coinage in Belgic Gaul and Lower Germany 50 BC – AD 450 (proefschrift).

2000 Stijn Arnoldussen, Covered with Clay. Man and Landscape during the Late Neolithic up to the Middle Bronze Age in the Dutch central river area (scriptie).

1999 -

1998 Johan Nicolay, Goudvondsten uit het Noord-Nederlandse terpengebied (450/500-650 n.Chr.). Politieke, religieuze en sociale aspecten van import, circulatie en depositie van goud (scriptie).

Marco Langbroek, The relation between patterns in early hominid dispersals, environmental constraints and the movius line (scriptie).

1997 Esther Jansma, RemembeRINGs. The development and application of local and regional tree-ring chronologies of oak for the purposes of archaeological and historical research in the Netherlands (proefschrift).

1996 David Fontijn, Nijmegen-Kops Plateau. De lange-termijngeschiedenis van een prehistorisch dodenlandschap (scriptie).

1995 Rien Polak, De gestempelde Zuidgallische terra sigillata uit Vechten (proefschrift).

Bert Groenewoudt, Prospectie, waardering en selectie van archeologische vindplaatsen. Een beleidsgerichte verkenning van middelen en mogelijkheden (proefschrift).

1994 Birre Walvis, Casus capitis. Een antiek portret in Germania Inferior? (scriptie).

Dick Stapert, Rings and sectors. Intrasite spatial analysis of Stone Age sites (proefschrift)

1993 -

1992 Alexandra Mars, Genneps aardewerk. Een 18de-eeuwse pottenbakkerij archeologisch onderzocht (monografie).

Boudewijn Goudswaard, Amforen van Velsen 1. Inhoud aan de verpakking: een materiaalstudie naar bevoorrading (scriptie).

1991 Annelou van Gijn, The wear and tear of flint. Principles of functional analysis applied to Dutch Neolithic assemblages (proefschrift).

1990 Wil Roebroeks, From find-scatters to early hominid behaviour. A study of Middle Palaeolithic riverside settlements at Maastricht-Belvedere (The Netherlands) (proefschrift).

1989 Monica Alkemade, De helm in de vroeg-middeleeuwse elitecultuur (scriptie).