Landschapstalentprijs

In 2022 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gestart met de organisatie en uitreiking van de Landschapstalentprijs. De prijs is bedoeld voor jonge erfgoedprofessionals werkzaam op het gebied van landschap, ontwerp en ruimtelijke ordening in Nederland. Naast deze prijs organiseert de RCE sinds 2014 de Monumententalentprijs, sinds 2017 de Museumtalentprijs en sinds 2020 de Archeologietalentprijs.

De RCE verzorgt de uitvoering en financiering van deze stimuleringsprijs voor jong talent in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De prijs bevordert de verbinding tussen generaties in de erfgoedlandschapssector en genereert positieve (publicitaire) aandacht voor dit domein in het algemeen, en voor de ontwikkeling van jonge professionals in het bijzonder. Drie finalisten ontvangen een geldprijs voor een zelf in te vullen ontwikkeltraject. De winnaar ontvangt €3.000 en de twee andere finalisten elk €1.000. 

Criteria

  • Genomineerde is jonger dan 32 jaar op het moment van inschrijving.
  • Besteedt in het werkpakket een groot deel van de tijd aan landschappen en is op een professionele manier met landschap, ontwerp en/of ruimtelijke ordening bezig.
  • Legt op innovatieve wijze verbinding tussen meerdere werkvelden, zoals bedrijfsleven, wetenschap, maatschappij, onderwijs, etc.
  • Heeft de ambitie om deel te nemen aan een (betaald) persoonlijk ontwikkelingstraject.
  • Is betaald werkzaam in het Nederlandse landschapsdomein, in loondienst of als zelfstandige.
  • Heeft visie op het inzetten van vernieuwende presentatiewijzen om de toegankelijkheid van erfgoedlandschappen voor een breder of nieuw publiek te vergroten.

Winnaar en finalisten 2022

Rianne Luring won de Landschapstalentprijs in 2022. De uitreiking vond plaats tijdens het symposium Landschap Verbindt van de RCE en Staatsbosbeheer. De andere twee finalisten waren Janin Hekman en Jasper Nillessen. 

[Tekst gaat verder onder de afbeelding] 

Drie finalisten van de Landschapstalentprijs met bloemen en een waardecheck
De finalisten van de Landschapstalentprijs 2022 v.l.n.r. Rianne Luring, Jasper Nillessen en Janin Hekman

Juryleden

De jury van de Landschapstalentprijs bestaat uit:

Arjan de Zeeuw, juryvoorzitter en directeur Kennis & Advies RCE

Ben Kuipers, Landschapsarchitect, voorzitter NVTL

Elyze Storms-Smeets, Historisch geograaf, docent Wageningen University & Research

Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer

Theo Spek, Hoogleraar Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen