Opleiden en ontwikkelen

Voor een goede omgang met het erfgoed in Nederland is het belangrijk dat alle betrokken partijen kennis over erfgoed delen, overdragen en ontwikkelen. Hiervoor zijn diverse opleidingen, talentprijzen, platformbijeenkomsten, congressen, stage- en opleidingsplaatsen beschikbaar.

Rol van de RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed blijft op de hoogte van het aanbod en de ontwikkeling van het erfgoedonderwijs. We leveren praktische en strategische bijdragen aan diverse opleidingen en stimuleren nieuwe kennisontwikkeling. De RCE zorgt er ook voor dat kennis van erfgoed gedeeld kan worden tussen professionals, overheden, bedrijven, studenten en eigenaren/beheerders.

In dit onderwerp

Op deze pagina’s treft u een kort overzicht aan van de netwerken, opleidingen en ontwikkeltrajecten waar de RCE het initiatief voor neemt of een grote bijdrage aan levert.