Wegwijzer gebouwde en aangelegde (groene) rijksmonumenten (per 1 januari 2024)

Deze wegwijzer voor gemeenten en omgevingsdiensten geeft informatie over bij aanvraagprocedures van omgevingsvergunningen voor gebouwde en aangelegde (groene) rijksmonumenten onder de Omgevingswet (per 1 januari 2024). Deze taak wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De wegwijzer laat zien hoe en wanneer vergunningverleners, toezichthouders en handhavers advies kunnen of moeten inwinnen.

De wegwijzer is onderverdeeld in drie fasen: 

  • Advies vóór een aanvraag omgevingsvergunning tijdens het voortraject
  • Advies na een aanvraag omgevingsvergunning
  • Advies na een verleende omgevingsvergunning tijdens toezicht en handhaving
  • Het vierde deel van deze wegwijzer beschrijft de betrokken partijen bij de procedure rond omgevingsvergunningen.

Op de Kennisbank van de RCE is meer juridische informatie over de omgevingsvergunning te vinden.