Wegwijzer archeologische rijksmonumentenactiviteit

Deze wegwijzer voor gemeenten en omgevingsdiensten geeft informatie over de wettelijke taak van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bij aanvraagprocedures van omgevingsvergunningen voor archeologische rijksmonumenten onder de Omgevingswet. Deze taak wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De wegwijzer laat zien hoe en wanneer vergunningverleners, toezichthouders en handhavers advies kunnen of moeten inwinnen. 

De wegwijzer is onderverdeeld in drie fasen: 

  • Voorafgaand aan de aanvraag van een omgevingsvergunning 
  • Na aanvraag van de omgevingsvergunning
  • Na verlening van de omgevingsvergunning, tijdens de realisatie van het project

Het vierde deel van deze wegwijzer beschrijft de betrokken partijen bij de procedure rond omgevingsvergunningen.

Op de Kennisbank van de RCE is meer juridische informatie over de omgevingsvergunning te vinden.