De landschapsbiografie in de gemeentelijke omgevingsvisie

Deze publicatie laat stap voor stap zien wat er komt kijken bij het maken van een landschapsbiografie en benoemt aandachtspunten voor de gemeente als opdrachtgever.

Een landschapsbiografie levert inhoudelijke input voor omgevingsvisies én is een vehikel om vorm te geven aan participatie. Een landschapsbiografie laat zien hoe een gebied zich door de wisselwerking van mens en natuur heeft ontwikkeld. Dat geeft inzicht in de manier waarop het verleden doorwerkt in onze huidige leefomgeving. Zo kan een landschapsbiografie een waardevolle bijdrage leveren aan (gemeentelijke) omgevingsvisies, die immers niet alleen een beschrijving van de fysieke leefomgeving bevatten, maar ook de opgaven en ambities voor de toekomst.