Omgevingsvergunning en advies herbestemming

Monumenten zijn bij wet beschermd. Daarom vraagt u over het algemeen voor de herbestemming van een monument een omgevingsvergunning aan bij uw gemeente. Gaat het over een rijksmonument, dan kijkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) mee bij het proces en geeft advies.

Beoordeling adviesaanvraag

De gemeente beoordeelt of het voorgestelde herbestemmingsplan de waarden van het monument voldoende respecteert. Hierbij spelen soms lastige afwegingen tussen bescherming van monumentale waarden en ruimte geven aan een gezonde exploitatie.

Als de RCE een rol in het proces heeft, dan betreft het een rijksmonument. Om actief mee te kunnen denken zijn onze adviseurs graag in een vroeg stadium betrokken. Dit noemen we de preádvies periode, dus voordat de formele vergunningprocedure start. We brengen specialistische kennis in over bijvoorbeeld bouwhistorie en duurzaamheid. Onze adviezen zijn erop gericht dat de nieuwe functie en het monument elkaar versterken.