ErfgoedAcademie organiseert nieuwe erfgoedparticipatie-labs

Onder het motto ‘samen denken – samen doen – samen werken’ organiseert de ErfgoedAcademie, net als vorig jaar, twee erfgoedparticipatie-labs. De deelnemers bepalen mede de thema’s van de labs, of praktijkwerkplaatsen, en gaan over vraagstukken waar veel erfgoedprofessionals in de praktijk tegenaan lopen. De labs starten op 11 mei. Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 16 april. 

Wie kan deelnemen?

De labs zijn geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met erfgoedparticipatie en sociaal-maatschappelijk-gebruik van erfgoed: mensen die werkzaam zijn bij gemeenten en provincies en die bezig zijn met erfgoed, medewerkers van musea en andere erfgoedinstellingen, medewerkers bij erfgoedhuizen en anderen voor wie erfgoedparticipatie een belangrijk onderwerp is. Vrijwilligers, burgerinitiatiefnemers, mensen uit sociaalmaatschappelijke organisaties zijn ook van harte welkom!

De erfgoedparticipatie-labs worden mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het programma Faro.

Beeld: ©Joost Enklaar
Erfgoedparticipatie-bijeenkomst op locatie

Verdrag van Faro

Erfgoed brengt mensen samen en zorgt ervoor dat de omgeving, in een snel veranderende wereld, vertrouwd blijft. Daarmee krijgt erfgoed steeds meer een verbindende en een bredere maatschappelijke waarde. Niet de objecten en locaties op zich zijn de belangrijkste onderdelen van erfgoed, maar steeds meer de betekenissen en waarden die mensen aan dit erfgoed toekennen. Het Europese Verdrag van Faro benadrukt deze maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed en het belang van deelname door de samenleving. Denk aan het participatief herwaarderen van museale collecties, een nieuw leven geven aan brugwachtershuisjes en andere lege panden door lokale initiatiefnemers of het meewerken van vrijwilligers aan archeologische vondsten. In de erfgoedparticipatie-labs wordt onderzocht wat dat betekent voor het werk van erfgoedprofessionals.

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie over de erfgoedparticipatie-labs en inschrijven staat op de website van de ErfgoedAcademie.