Energie en landschap

Verandering van ons landschap is van alle tijden. Samen voegen we steeds een nieuwe laag toe aan onze geschiedenis. Nu we overgaan naar een duurzame energievoorziening, staan we voor een uitdaging. Ons erfgoed en landschap kunnen richting en inspiratie geven aan de inpassing van hernieuwbare bronnen van energie zoals zonne-, wind- en bio-energie.

Landschap als energiebron

In tegenstelling tot traditionele fossiele vormen zoals olie, gas en kolen, drukken de huidige energietechnieken een duidelijk zichtbaar stempel op het landschap. Willen we onze omgeving duurzaam maken en tegelijkertijd leefbaar en mooi houden, dan is het ontwerp van het ruimtelijke gebied één van de belangrijkste aandachtspunten van de komende decennia. Ons erfgoed en cultuurlandschap kunnen voor ontwerpers, planmakers en gemeenten een grote bron van inspiratie zijn. Niet om plannen tegen te houden, maar juist om plannen vorm te geven.

Rol van de RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed helpt hierbij. Door met gemeenten, provincies en andere partijen samen te werken op het gebied van duurzame energieprojecten. Door goede voorbeelden te laten zien, handreikingen te ontwikkelen en kennis te ontsluiten. Zo hebben we voor alle 30 energie-regio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) moeten opstellen een GIS-viewer ontwikkeld, die de regio’s helpt om de landschappelijke effecten van duurzame energieprojecten te kunnen inschatten.