80 Europese praktijkvoorbeelden klimaatadaptatie en erfgoed

Effecten van klimaatverandering zijn ook voor erfgoed zichtbaar. Het ministerie van OCW, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als onderdeel daarvan, werken samen met Europese partners aan dit thema. Een van de resultaten is een nieuw rapport met korte en krachtige aanbevelingen hoe om te gaan met klimaatverandering en cultureel erfgoed.

Het rapport bevat ruim tachtig praktijkvoorbeelden afkomstig uit heel Europa. Die voorbeelden bieden veel praktische inspiratie en inzichten. Ze laten zien hoe andere landen omgaan met de klimaateffecten op cultureel erfgoed. Zo heeft Italiƫ bijvoorbeeld al veel langer dan Nederland ervaring in het omgaan met droogte en watertekort.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

De Acropolis tijdens een sneeuwstorm in februari 2021
Beeld: ©Stavros Petropoulos voor Onassis Foundation
De Akropolis in Athene, Griekenland, tijdens een sneeuwstorm op 17 februari 2021

Klimaatbestendige kastelen, buitenplaatsen en landgoederen

Vanuit Nederland is het initiatief 'Klimaatbestendige Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen' ingebracht. In dit project wordt voor verschillende buitenplaatsen en landgoederen droogte en wateroverlast in kaart gebracht. Op 150 plekken wordt gemonitord wat droogte voor effect heeft en worden concrete maatregelen genomen om het waterbeheer in verschillende landgoedzones te verbeteren, bijvoorbeeld door verhoging van het grondwaterpeil en herstel van oude sprengen. De stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL), drie provincies, enkele waterschappen en de gemeente Zeist werken hiervoor nauw samen. De Erfgoed Deal ondersteunt dit project.

Europese samenwerking

Het rapport 'Strengthening cultural heritage resilience for climate change: where the Green Deal meets cultural heritage' is opgesteld in opdracht van de Europese Commissie. Experts op het gebied van erfgoed en klimaat afkomstig uit de lidstaten kwamen bij elkaar. Ze wisselden ervaringen uit en stelden aanbevelingen op om de weerbaarheid van cultureel erfgoed tegen klimaatverandering te versterken, en hoe cultureel erfgoed kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van de EU (de zogenoemde Green Deal).