Een uitsnede uit een zoek resultaat in de Collectie Nederland website

Collecties in Nederland

Nederland heeft een rijk verleden als het gaat om het vervaardigen en verzamelen van roerend erfgoed, zogeheten cultuurgoederen. Dat zijn kunstwerken, zoals schilderijen en beeldhouwwerken, en academische, religieuze en geschiedkundige objecten. Ook objecten uit bedrijfscollecties, bibliotheken en archieven die een museale waarde hebben worden tot cultuurgoederen gerekend.

Dit roerend erfgoed bevindt zich veelal in musea, historische huizen, overheidsgebouwen, openbare gebouwen, Nederlandse ambassades, maar ook bij particuliere eigenaren of in de openbare ruimte.

De Collectie Nederland

De complete verzameling kunst- en andere roerend erfgoedcollecties in openbaar bezit in Nederland noemen we 'de Collectie Nederland’. Een belangrijk onderdeel daarvan is de rijkscollectie. Ook collecties van andere overheden zoals gemeenten zijn onderdeel van de Collectie Nederland, net als particuliere objecten en collecties die zijn aangewezen als beschermde cultuurgoederen.

Rond de 6 miljoen van deze objecten, afkomstig van meer dan 100 bronnen, zijn digitaal toegankelijk gemaakt via de website Collectienederland.nl.

Rol van de RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beheert een deel van de collectie van het Rijk, de Rijkscollectie RCE, en maakt deze zichtbaar.

De RCE ondersteunt collectiebeheerders en –eigenaren met kennis, onderzoek en advies over beheer en behoud van cultuurgoederen.

Ook bevordert de RCE toegankelijkheid van collecties. Collectiebeheerders en – eigenaren kunnen gebruik maken van de online database Collectienederland.nl, de indemniteitsregeling of van methodieken zoals ’Sporen van Slavernij’.