Verplichte registratie rijkscollectie

Volgens de Erfgoedwet moeten beheerders van de rijkscollectie de museale cultuurgoederen zo registreren dat deze kunnen worden geïdentificeerd. Daarnaast moeten zij de collectie toegankelijk maken door met hun registratie aan te sluiten op het systeem van Collectienederland.nl.

Wie zijn de beheerders van de rijkscollectie?

Dat zijn:

 • Ministeries en de daaronder ressorterende diensten en uitvoeringsorganisaties.
 • De colleges van Staat.
 • Musea die rijkscollecties beheren of waarvan de collectie aan de zorg van de Staat is toevertrouwd.

Gegevens aanleveren

De registratie van de rijkscollectie moet voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiering museale instellingen. In deze regeling staat dat in elk geval een aantal basisgegevens beschikbaar moet zijn voor registratie van een object.

Maar deze basisgegevens zijn te summier en bieden te weinig inzicht bij het digitaal ontsluiten van de rijkscollectie via Collectienederland.nl. Daarom vragen we extra registratiegegevens.

Verplichte gegevens

 • identificatie-/inventarisnummer
 • beschrijving
 • juridische status
 • standplaats
 • fysieke staat

De juridische status, standplaats en fysieke zijn niet zichtbaar in Collectienederland.nl.

Gewenste gegevens

 • afbeelding
 • gebruiksrecht van de afbeelding
 • titel
 • soort object
 • vervaardiger (indien bekend)
 • datering
 • materiaal
 • techniek
 • afmetingen

Een afbeelding wordt alleen getoond als dit auteursrechtelijk toegestaan is. Daarbij is een afbeelding niet in alle gevallen relevant of van toepassing, bijvoorbeeld bij digitale objecten of boeken.