Sporen van slavernij en koloniaal verleden - editie 2

De RCE heeft de afgelopen anderhalf jaar onderzoek gedaan naar sporen van slavernij en koloniaal verleden in de rijkscollectie. In het e-Magazine Sporen van slavernij en koloniaal verleden presenteren we onze bevindingen.

De RCE heeft de afgelopen anderhalf jaar onderzoek gedaan naar sporen van slavernij en koloniaal verleden in de rijkscollectie. De vraag was: hebben we objecten in onze collectie die verbonden zijn met slavernij en ons koloniale verleden? Hoe vind je relevante objecten als je zoekt naar datgene wat juist niet specifiek beschreven en benoemd is? Dit werd onderzocht tijdens een pilotproject.

De uitkomst is gepubliceerd in het e-magazine Sporen van slavernij en koloniaal verleden. In deze publicatie zijn 25 objecten telkens door drie verschillende auteurs beschreven. In totaal hebben 31 conservatoren, specialisten en mensen met diverse achtergronden, jong en minder jong, bijgedragen. Door ruimte te bieden aan meerstemmigheid worden er betekenislagen aan het erfgoed toegevoegd.

Opmerking bij de tweede editie

In de eerste editie werd nog op enkele plaatsen het woord ‘slaaf’ gebruikt terwijl het tegenwoordig steeds meer vervangen wordt door ‘slaafgemaakte’. In overleg met de auteurs is dit in deze tweede editie aangepast in. Wij hebben de gelegenheid te baat genomen tegelijk enkele kleine correcties aan te brengen.

LM03297 Marcus Lodovicus Antonius Clifford (1670/75-1738), Adriana Wilhelmina Burlamacchi (1684-1760) (detail), 1730 Foto: Margareta Svensson
Beeld: Margareta Svensson
Marcus Lodovicus Antonius Clifford (1670/75-1738), Adriana Wilhelmina Burlamacchi (1684-1760) (detail), 1730 Foto: Margareta Svensson