Eenheid en verscheidenheid (achtergronddocument)

Dit achtergronddocument vormt de basis voor de publicatie ‘Eenheid en verscheidenheid’ en gaat in op de waardestelling van cultureel erfgoed.

Verkenning integrale cultuurhistorische waardestelling

In dit achtergronddocument worden de mogelijkheden verkend voor een meer integrale cultuurhistorische waardestelling. Een cultuurhistorische waardestelling is een manier om erfgoed te waarderen. Op deze manier kunnen er weloverwogen keuzes worden gemaakt in wat we willen bewaren en herstellen of waar ruimte is om collecties af te stoten en gebouwen te transformeren of te slopen. De behandelde erfgoeddomeinen zijn collecties, landschap, stedenbouw, gebouwd en groen erfgoed en archeologie. Per erfgoeddomein komen de historische achtergrond, de actoren en beleidscontext, en de bestaande werkwijze en eindproducten van het waarderen aan de orde. Hiermee vormt dit document de basis voor de publicatie Eenheid en verscheidenheid.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014