Eenheid en verscheidenheid

Deze publicatie laat zien hoe de waardestelling van cultureel erfgoed in zijn werk gaat. Het gaat hierbij om collecties, landschap, stedenbouw, gebouwd en groen erfgoed en archeologie.

Integrale cultuurhistorische waardestelling

In deze publicatie worden de mogelijkheden verkend voor een meer integrale cultuurhistorische waardestelling. Per erfgoeddomein komen de historische achtergrond, de actoren en beleidscontext, en de bestaande werkwijze en eindproducten van het waarderen aan de orde. De brochure sluit af met een overzicht van de verschillen en overeenkomsten van de erfgoeddomeinen en laat zien hoe recente maatschappelijke ontwikkelingen de waardering van erfgoed beïnvloeden.

Lees ook het achtergronddocument over dit onderwerp.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014