Instandhoudingssubsidie vanaf vandaag aan te vragen

Rijksmonumenteigenaren kunnen vanaf 1 februari een aanvraag doen voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Instandhoudingssubsidie) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Poldermolen te Zuilichem
Poldermolen te Zuilichem

Van 1 februari 2024 tot en met 31 maart 2024 kunnen rijksmonumenteigenaren via het subsidieportaal Instandhoudingssubsidie aanvragen. Het gaat hier om eigenaren van rijksmonumenten die (volgens de definitie) geen woonhuis zijn, zoals een molen, kerk of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Nieuw subsidieportaal
Er is een nieuw subsidieportaal, waarin u uw aanvraag doet. Hiermee is subsidie aanvragen makkelijker en efficiënter. Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van het oude portaal, namelijk:

  • U ontvangt alle correspondentie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed digitaal via dit portaal in plaats van per post.
  • Bent u planopsteller en vraagt u meerdere subsidies aan? Dan ontvangt u per aanvraag bericht; dus niet meer in bulk zoals bij de analoge beschikkingen.

Heeft u vragen over het nieuwe subsidieportaal? Neem dan contact op met de Infodesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Wijzigingen subsidieregeling
Op Wijzigingen subsidieregeling 2024 leest u wat er is veranderd in de subsidieregeling ten opzichte van afgelopen jaar. Zo is er bijvoorbeeld meer budget beschikbaar voor groene en gebouwde monumenten, zijn de subsidiabele kosten voor molens verhoogd en zijn er nieuwe normbedragen voor groen erfgoed. Ook vindt u op deze pagina de nieuwe begrotingsmodellen voor meerjarenonderhoud en belangrijke aandachtspunten. 

Voor meer informatie zie: Instandhoudingssubsidie aanvragen.