Instandhoudingssubsidie aanvragen

Komt u in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie? Dan kunt u deze jaarlijks van 1 februari tot en met 31 maart voor een periode van 6 jaar aanvragen.

Via het subsidieportaal kunt u vanaf 1 februari tot en met 31 maart uw aanvraag instandhoudingssubsidie digitaal indienen.

Meer informatie over de vereiste bijlagen vindt u op de pagina Aanvraag instandhoudingssubsidie voorbereiden.

Let op: aanvragen die vóór 1 februari of ná 31 maart bij de RCE binnenkomen, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Lever uw subsidieaanvraag compleet aan!

Wanneer de eigenaar een incomplete aanvraag indient, zal de RCE een opvraagbrief sturen om de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. Wordt er niet binnen 4 weken gereageerd, zal de aanvraag buiten behandeling worden gesteld.