Waterschade aan Limburgs erfgoed

De gevolgen van de overstromingen in Limburg zijn groot. Hulpverleners zijn druk bezig met het bestrijden van de overlast door hoogwater en getroffen personen te helpen. Voor bewoners van het getroffen gebied wordt onderdak gezocht en in het centrum van Valkenburg geldt nog een noodverordening. Bovendien blijft op de weinig doorlatende grond het water lang staan.

Monumentale Volmolen volgelopen met water tijdens de overstroming in Limburg
©Molenstichting Limburg
Volmolen in Epen die volgelopen met water (foto juli 2021)

Toch is voor zover mogelijk inmiddels de opname aan schade van rijksmonumenten, musea en archeologische vindplaatsen gestart. Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voeren de erfgoedorganisaties Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg en Molenstichting Limburg een inventarisatie uit. Ook de Provincie Limburg is hierbij betrokken.

Rijksmonumenten als Kasteelboerderij Hartelstein in Itteren, Kasteel Hoensbroek, de Nicolaas en Barbarakerk in Valkenburg, Hoeve de Oliemolen in Heerlen en de Volmolen bij Epen, hebben veel schade opgelopen. Evenals de collectie van Museum Valkenburg en het museumpaviljoen van Kasteel Wijlre. Naar alle waarschijnlijkheid hebben archeologische restanten van Romeinse bruggen in de Maas bij Maastricht en Cuijk schade.

Veel is nog niet bekend. En ook kan op een later moment nog vervolgschade optreden.

Het RCE-Incidententeam en de RCE-regioadviseurs van Limburg zijn beschikbaar voor vragen over het treffen van (tijdelijke) noodmaatregelen en het voorkomen van vervolgschade aan de getroffen rijksmonumenten en museumcollecties.

Schade registreren

Aan getroffen musea biedt de Rijksdienst de mogelijkheid schade aan collectie te registreren in het incidentenregistratiesysteem DICE.

Wilt u als eigenaar van een rijksmonument in contact komen met het Incidententeam, of wilt u schade aan een rijksmonument melden, stuurt u daarvoor een mail naar Renate van Leijen, r.van.leijen@cultureelerfgoed.nl.

Eigenaren van gemeentelijk monumenten kunnen zich bij de eigen gemeente melden.

Dit bericht is bijgewerkt op 23 juli 2021.