ARCHE - Alliance for Research on Cultural Heritage in Europe - gelanceerd

Het ARCHE-project (Alliance for Research on Cultural Heritage in Europe) is officieel van start gegaan. Gedurende drie jaar werken 24 partners uit 18 Europese landen samen aan een Europees kader voor onderzoek en innovatie in cultureel erfgoed. Dit doen ze door een netwerk van onderzoekers, innovators, erfgoedprofessionals, organisaties en burgers te vormen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een van de Nederlandse partners, naast de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO). De RCE zal bijdragen aan een aantal taken binnen het project, waaronder het duiden van wat de grote uitdagingen zijn voor erfgoedonderzoek, het opstellen van een strategische onderzoeksagenda en het formuleren van criteria waaraan ARCHE-activiteiten moeten voldoen om de gewenste impact te gaan hebben. 

Wapperende blauwe vlag met gele sterren
Beeld: ©Rijksoverheid
Europese vlag

De projectcoördinator is de Franse Fondation des Sciences du Patrimoine in Parijs. Het budget voor de komende jaren is drie miljoen euro en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Met dat geld gaan Europese erfgoedpartners samen aan de slag om een innovatieve onderzoeks- en uitvoeringsagenda (roadmaps) te ontwerpen waarbij een multidisciplinaire aanpak centraal staat.

Uitdagingen waar ARCHE zich op richt

  • Bevorderen van het interdisciplinaire onderzoeksgebied van cultureel erfgoed via kruisbestuiving tussen de disciplines die nu soms nog te veel naar binnen gericht zijn, zoals environmental science, groene technologie, en sociale- en geesteswetenschappen.
  • Faciliteren van uitwisseling, overdracht en het samen optrekken van erfgoedonderzoek en economie (culturele en creatieve industrie, toerisme, regionale groei en ontwikkeling van het landelijk gebied), zodat erfgoed een meer centrale rol krijgt in de bevordering van innovatie.
  • Ontwikkelen van nieuwe kennis, vaardigheden en strategieën en het toegankelijk maken hiervan voor duurzaam behoud, conservering, gebruik en beheer van erfgoed.

Daarnaast wil ARCHE-de volgende doelen bereiken:

  • Een volledig overzicht krijgen van het Europese erfgoedonderzoeks- en innovatieveld en daarbij voorstellen doen voor gezamenlijke activiteiten die voldoen aan vragen uit het veld en waarbij efficiënt wordt omgegaan met complementaire financiering.
  • Een ARCHE-Strategische Onderzoeks- en Innovatie Agenda (SRIA) voor Europa ontwikkelen waarbij erfgoed integraal wordt bezien.
  • Het omzetten van deze SRIA in innovatie en concrete acties.
  • Het opbouwen van een doelgerichte ​​​​​organisatiestructuur waarbinnen de partners betrokken en gecommitteerd zijn en die efficiënt gecoördineerd wordt.
  • Het opbouwen van voldoende massa aan deelnemende partijen en financiering om op lange termijn te kunnen  blijven bestaan als samenwerkingsverband.

Meer informatie over ARCHE-komt beschikbaar op de website Heritage Research Hub, en er komen updates over de bijdrage van de RCE op de Engelse website.